उच्च प्रदर्शन EC240 स्पा गियर रिडक्शन गियरबक्स क्रॉलर खुदाई स्पेयर पार्ट्स

छोटो वर्णन:

उच्च प्रदर्शन EC240 स्पीयर गियर रिडक्शन गियरबक्स क्रॉलर एक्ग्वेटर स्पेयर पार्ट्स प्रोसेसिंग : टर्निंग, होबिंग, शेभिंग, ग्राइन्डिंग, फाइन फोर्जिंग, इत्यादि सहिष्णुता Dra ड्रइ Treatment हीट ट्रीटमेन्ट अनुसार ize कार्बराइज, क्विनचिनिंग, नाइट्राइडिंग, हार्डनिंग र टेम्परिंग, आदि सम्बन्धित स्पेयर पार्ट्स २OL स्विंग र ट्राभल गियरबक्स VOE14566202 VOE14547260 SA1036-00620 SA7117-34050 VOE9011-11206 VOE14640501 VOE14547259 SA9325-10012 SA7117-34100 SA8230-21020 VOE1451402 VOE146402


उत्पाद विवरण

उत्पाद ट्यागहरू

उच्च प्रदर्शन EC240 स्पा गियर रिडक्शन गियरबक्स क्रॉलर खुदाई स्पेयर पार्ट्स
 11
प्रोक्सेसिsing : टर्नि H, होबिंग, शेभिंग, ग्राइन्डिंग, फाइन फोर्जिंग, आदि
सहिष्णुता Dra रेखाचित्र अनुसार
तातो उपचार : कार्बराइज, क्विनचिनि,, नाइट्राइडिंग, कठोर र टेम्परिंग, आदि
 44

VOLVO EC240 स्विंग र ट्राभल गियरबक्सको सम्बन्धित स्पेयर पार्ट्स

VOE14566202 VOE14547260 SA1036-00620 SA7117-34050 VOE9011-11206
VOE14640501 VOE14547259 SA9325-10012 SA7117-34100 SA8230-21020
VOE14552874 VOE14640502 VOE14640028 VOE14528715 VOE14517930
VOE14566204 VOE14547263 SA1036-00710 SA7117-34110 VOE9213-10000
VOE14566203 VOE14547266 SA1036-00630 VOE14538940 VOE14575732
VOE14566205 VOE984363 SA1036-00761 SA7117-34120 VOE14505739
VOE14566209 VOE14547261 VOE14558605 SA9016-21818 VOE14505741
VOE947324 VOE14566830 SA7118-01560 SA7117-34130 VOE14505742
VOE984088 VOE14547265 SA7114-12590 VOE14528720 VOE14505744
VOE14552875 SA9541-01110 VOE14504206 SA9415-43042 VOE14505745
SA9415-43012 SA9541-01100 SA1036-00700 SA9415-11042 VOE14575734
VOE914167 VOE14547272 SA7118-34340 SA7117-34190 SA9541-02032
VOE14566207 VOE14547278 VOE14510986 VOE978932 VOE14575733
VOE14566208 VOE14547279 VOE984369 SA7117-34200 VOE14602567
VOE914492 VOE14880960 SA7118-34400 SA7117-34210 VOE14505737
SA7118-30380 VOE14547281 SA7118-34410 SA7117-34220 VOE14505751
VOE14566216 VOE14547280 SA7118-34420 SA7117-34230 VOE14505756
VOE14880960 VOE14547271 SA7118-34430 SA7117-34240 VOE14505757
VOE14566222 VOE14547268 SA7118-34440 SA7117-34250 VOE14505755
VOE14547278 VOE14547269 SA7118-34450 SA9325-08016 VOE14505754
VOE14540733 VOE14547273 SA7118-34460 SA7117-34260 VOE14505753
VOE14566210 VOE14547275 SA9541-01085 VOE14528721 VOE14505752
VOE14566211 SA7117-30230 SA9325-08010 SA7117-34270 SA9325-06012
VOE14566215 VOE14547277 SA7118-34470 VOE14528722 SA7117-30320
VOE14566212 VOE14547276 SA7118-34480 SA1036-00310 VOE14505738
VOE14566213 VOE950677 SA7118-34490 SA7117-34280 VOE14505746
VOE14556491 VOE14542163 VOE984354 SA1036-00300 VOE14505748
SA9325-06012 VOE14518703 VOE14514384 SA7117-34290 VOE14505749
VOE14566217 SA1036-00530 VOE14540597 SA7117-34300 VOE14505747
VOE14566218 SA1036-00550 SA1012-01500 SA7117-34310 VOE14505753
VOE14566219 SA1036-00610 SA9541-01085 SA7117-34320 VOE951993
VOE14566220 SA7118-34231 SA9426-20090 SA7117-34330 SA7117-38520
VOE14566221 VOE7118-34100 VOE14526215 SA9325-06012 VOE14507345
SA9325-06012 VOE7118-34200 VOE14627726 SA7117-34340 VOE14505743
VOE14556491 SA9541-01040 SA9415-43042 SA7117-34350 VOE983524
SA9324-21617 SA9016-21213 SA1036-00720 SA7117-34370 SA9415-11052
VOE949329 VOE7118-30620 VOE7118-34350 SA9325-06012 VOE984370
VOE14521728 VOE14530355 SA1036-00740 SA7117-34360 VOE983919
VOE4621719 SA1146-06870 SA7117-38060 SA7117-34440 VOE978933
VOE14621720 VOE14526459 VOE14521859 SA7117-34420 VOE955923
VOE983505 SA9023-10803 VOE14551150 SA7117-34380 VOE14556703
VOE14577793 VOE8277279 SA7117-38221 SA7117-34390 SA7117-15230
VOE991639 VOE14516451 VOE14521858 SA7117-34400 VOE14517931
SA9213-14000 VOE14522896 SA7117-38440 SA9541-01034 SA9016-10806
SA7117-38240 VOE14551153 SA7117-38431 SA1036-00290 SA7117-38190
SA7117-38251 VOE14556491 VOE14522993 SA7117-34430 VOE14546062
VOE14516450 VOE14516449 VOE967631 SA7117-34410 SA9023-10803
SA7117-38311 VOE14551156 SA9415-43042 VOE14601854 SA9511-12024
VOE14522897 SA7117-38450 SA7117-38371 VOE955922 SA9541-01038
VOE14566401 VOE14566415 VOE14566421 SA9011-11007 VOE14522996
VOE14570930 VOE14566413 VOE14566422 SA7117-34140 SA7117-38230
VOE14566409 VOE14566414 SA9325-06012 SA7117-34150 VOE14522998
SA9213-20000 SA9325-06012 VOE14566420 SA7117-34160 VOE14528319
VOE992961 SA8230-21020 VOE14566433 SA7117-34170 SA7117-38271
VOE14566432 VOE14566412 VOE14566424 SA1036-00450 SA7117-38520
SA9415-11042 VOE14566416 VOE14570931 SA1036-00460 SA7117-38301
SA7117-38230 VOE14566418 VOE14570933 VOE990557 VOE14522997
VOE14566403 VOE14566423 VOE14566427 VOE14526221 SA9016-21620
VOE14566404 VOE14566402 VOE14566429 SA7117-38470 SA1036-00290
VOE14566405 SA9011-22028 VOE14566430 VOE14526459 SA7117-38210
VOE14566406 VOE14566425 SA9325-06012 VOE983524 SA7117-34320
VOE14566407 VOE14566428 VOE14569232 SA9325-06012 SA7117-38320
VOE14566408 VOE14566431 VOE14566417 VOE14515056 SA7117-38330
VOE984088 VOE14579901 VOE14570934 VOE914467 SA7117-38340
VOE14566410 SA7117-38400 VOE990557 VOE955922 SA7117-38350
VOE14513559 SA7117-38410 VOE950677 SA1036-00300 SA7117-38360
VOE14601855 VOE14556490 VOE914467 SA8230-21020 SA7117-38380
VOE983252 SA7117-38420 VOE14667679 VOE14515055 SA9325-06012
SA9415-11052 VOE14556489 SA9325-06012 SA7117-38180 VOE14551152
SA7117-38460 SA9541-01040      

 33
 

व्यापार शर्त EXW, FOB, CFR, CIF
भुक्तानी सर्तहरू T / T, वेस्टर्न यूनियन, Alipay, पेपैल
पोर्ट ज़ियामेन पोर्ट iation कुराकानी
नेतृत्व समय
 1. हातमा स्टक: प्रसंस्करण र प्याकिंगको लागि --7 दिनहरू
 2. थोक उत्पादन: १०--35 दिन, परिमाणमा निर्भर गर्दछ।
डेलिभरी सागर, एयर, वाहक द्वारा
अर्डर फ्लो
 1. ग्राहकहरूले पार्ट नम्बर, भाग नाम, मोडेल, मात्रा, आईटमहरूको डाटा, डेलिभरी सर्त प्रस्ताव गर्छन्।
 2. हामी ग्राहकहरूको आवश्यकता अनुसार सबै भन्दा राम्रो मूल्य उद्धृत गर्दछौं।
 3. खरीद आदेश पुष्टि गर्नुहोस् र निक्षेप भुक्तान गर्नुहोस्।
 4. हामी सामानहरू तयार गर्दछौं र प्याक गर्दछौं।
 5. एक पटक माल डेलिभरीको लागि तयार भएपछि ग्राहकहरूले प्रोफार्मा इनभ्वाइस अनुसार भुक्तानी गर्छन्।
 6. हामी प्याकिंग सूची, वाणिज्यिक चलानी, बी / एल र अनुरोध गरिएको अन्य कागजातहरूको साथ सामानहरू डेलिभरी गर्दछौं।
 7. मालको बारेमा यातायात र आगमन ट्र्याक गर्नुहोस्।
 8. एक पटक आगमन भए हामीलाई सुझाव र प्रतिक्रिया दिन स्वागत छ।

 

VOLVO को मोडेल

EC140E L भोल्भो EC220D भोल्भो EC250E NL वोल्भो EC360B NLC भोल्भो
EC140E LM भोल्भो EC220D L भोल्भो EC250E NLD वोल्भो EC360C HR वोल्भो
EC150 भोल्भो EC220D LR वोल्भो EC280 भोल्भो EC360C L भोल्भो
EC150 अकरमान EC220D N भोल्भो                      EC290 भोल्भो EC360C LD वोल्भो
EC150 LC वोल्भो EC220D NL वोल्भो EC290 LC वोल्भो EC360C NL वोल्भो
EC150C वोल्भो                      EC220E L भोल्भो EC290 LR वोल्भो                   EC380D HR वोल्भो                     

 
 


 • अघिल्लो:
 • अर्को:

 • तपाईंको सन्देश यहाँ लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्